Genealogie Eijkelkamp, Eykelkamp en Eikelkamp

Deze pagina beschrijft de geschiedenis van de familienamen Eykelkamp, Eijkelkamp en Eikelkamp. In Nederland zijn een aantal stamreeksen met deze namen te onderscheiden, waarvan niet zeker is of deze van een en dezelfde voorouder afkomstig zijn. . In het algemeen zijn familienamen terug te voeren tot een ontstaan in de 18e eeuw. Op deze pagina vertel ik u uitgebreid over de stamreeks Eijkelkamp, herkomst Vorden, waarvan ik deel uitmaak. Tevens informeer ik u over de andere stamreeksen met deze naam die in Nederland zijn te vinden.

De volgende onderwerpen worden op deze pagina beschreven:
- Eijkelkamp, herkomst Vorden
- Eijkelkamp, Eikelkamp, herkomst Ruurlo/Lochem
- Eikelkamp, Eijkelkamp herkomst Lenthe Dalfsen
- Andere stamreeksen?
- Informatie?

Eijkelkamp, herkomst Vorden

Het genealogisch onderzoek heb ik hoofdzakelijk gericht op de bloedlijn waarvan ik deel uitmaak. De familienaam waartoe ik behoor wordt door verbastering in het verleden nu geschreven op alle drie, hierboven genoemde manieren. Het meest gebruikt is Eijkelkamp. De familienaam van mijn stamreeks is afkomstig van boerderij 't Eykelkamp, dat is gesitueerd op het landgoed van kasteel het Medler te Vorden.

Boerderij Het Eykelkamp


De eerste telg van de stamreeks die op 't Eykelkamp komt te wonen is Hendrik. Hij pacht op 21 juli 1755 de boerderij van
het Medler.
Van deze pachtovereenkomst is de originele akte nog aanwezig in het provinciaal archief in Arnhem!
Tevens is de tekst van een aantal taxaties bekend. Van de eerste bekende taxatie is een kopie opgenomen.

Zoals gebruikelijk in die tijd neemt een bewoner van een boerderij de naam van deze boerderij als achternaam aan. Sindsdien gebruikt Hendrik dus de naam Eyckelcamp, wat later Eijkelkamp of Eykelkamp werd. Bij het aannemen van een vaste familienaam rond 1810 bleef deze naam vervolgens als familienaam gehandhaafd. Het is niet zeker of de aangenomen familienaam met Eij of met Ey wordt geschreven, van de naamaanname is voor onze stamreeks geen akte beschikbaar. Wel is duidelijk dat in latere jaren de naam verbasterd tot Eijkelkamp, Eykelkamp en zelfs Eikelkamp.

Waar komt Hendrik Eijckelcamp vandaan?

Waar Hendrik vandaan komt voordat hij op 't Eykelkamp is komen wonen is in hoofdlijnen vast te stellen. Belangrijk hierbij zijn de familienamen die hij gebruikte in de periode voor 1755, immers deze zijn als gevolg van verhuizingen naar alle waarschijnlijkheid meeveranderd. In de onderstaande tabel zijn de gebruikte familienamen weergegeven:


Datum Naam Reden

1726 Henricus Jansen Geboorte kind met Barnardina Gertzen
1735 Henricus Jansen Huwelijk met Maria Garzen
1738 Henricus Jansen Huwelijk met Margarita Wissinck
1738 Henrici Jansen Wanninkhaven Geboorte kind met Margareta Wissink
1742-1751 Henrici Wanninkhaven alias nunc Casteel Geboorte kind met Margareta Wissink
1755 Hendrick Wanninckhage Pacht Eijkelkamp

Het lijkt erop dat Hendrik op 't Eykelkamp gaat wonen vanuit een boerderij genaamd 't Casteel. Deze 'katerstede' is eveneens gesitueerd op landgoed 't Medler. Op de locatie van deze katerstede is nu nog een boerderij aanwezig, het huidige adres is Mosselseweg 22 te Vorden.

In de periode 1738-1755 wordt Hendrik veelal genoemd in combinatie met de naam Wanninkhage. Ook voor deze naam kan aangenomen worden dat dit erop wijst dat hij gewoond heeft op een boerderij met deze naam. Gezien de mobiliteit in die tijd, zal deze boerderij in de omgeving van het Medler hebben gelegen. In eerste instantie ben ik er vanuit gegaan dat dit boerderij 't Wanninkhage in Zelhem betrof. Met dank aan Gerda Rossel en Martin Jansen lijkt dit door actueel onderzoek echter niet de meest plaucibele uitleg meer te zijn. Wij kunnen nu aannemen dat Hendrik onder de naam Hendrik Jansen in 1738 trouwt met Grietjen en dan in boerderij Wanninkhage komt te wonen dat even ten noorden van het Medler is gelegen. Op de plaats van deze boerderij is nu nog een boerderij met die naam aanwezig. Vervolgens gaat hij dan met zijn gezin rond 1743 verhuizen naar de katerstede 't Casteel, om in 1755 definitief op het Eykelkamp te gaan wonen

 


Boerderij 'Kasteel'


Boerderij Wanninkhave

 

Voor 1738 gebruikt Hendrik altijd de naam Jansen en worden de huwelijken en geboorten in Hengelo ingeschreven. Daarnaast weten wij dat Hendrik bij zijn overlijden in 1797 volgens een aantekening in de DTB-boeken maar liefst 104 jaar oud, een unieke leeftijd voor de achtiende eeuw!

Overlijden Hendrik

Gebaseerd op deze gegevens zal Hendrik rond 1692 in Hengelo geboren kunnen zijn. Onderzoek wijst uit dat in de doopinschrijvingen van Hengelo eigenlijk slechts één doopaangifte van toepassing kan zijn, en dat is de doop van Hendrick Jansen ingeschreven op 18-08-1689 met de tekst "18-08-1689 Jan Hendricksen heeft zijn kind Hendrick laaten doopen." Jan Hendricksen blijkt op 4 april 1685 in Hengelo (G) als zoon van Hendrick Lansinck getrouwd te zijn met Fennecken Mockinck.

Van de afstammelingen van Hendrik zijn gegevens over de huwelijken volledig verzameld tot circa 1920. Tevens is er veel informatie over geboorten en overlijden verzameld. Dit resulteert in een genealogie van Hendrik Eykelkamp die u door hier te klikken kunt nazoeken.

Verdere geschiedenis van mijn stamreeks

Met betrekking tot mijn stamreeks is het volgende te vertellen. Rond 1815 verhuist een kleinkind van Hendrik genaamd Willem naar een pand 'De Lindsche smid' enkele honderden meters verwijderd van het Eijkelkamp. Hij zet hier met zijn vrouw Anna de dan al bestaande smederij en boerderij voort. Tevens wordt door het paar een café uitgebaat. De smederij is in de loop van de twintigste eeuw gesloten, het café is echter nog wel in bezit van een telg van de familie Eykelkamp! Onderstaand een foto van het café uit de periode rond 1920 of eerder.

Café/smederij circe 1900

Boerderij het Eykelkamp wordt rond 1825 verlaten door de familie Eykelkamp en wordt nu bewoond door de familie Zents, Ruurloseweg in Vorden.

Mijn grootvader vertrekt rond 1915 vanuit het café naar een boerderij genaamd Nieuw Heuvelink, gelegen aan de Schoneveldsdijk in Vorden. Hier wordt mijn vader geboren. De boerderij is ondertussen afgebroken, ter plaatse wordt nu de voormalige schuur als woonhuis gebruikt.

Onderstaand is kort de familie-stamboom van het geslacht Eykelkamp weergegeven waartoe ik behoor:


Naam
Geb.
Ovl.
Echtgenote
Trouwdat.

Hendrick Lansinck
1640
onbekend
onbekend
Jan Hendricksen
1665
onbekend
Fennecken Mockinck
04/04/1685
Hendrik Jansen/Eyckelcamp
18/08/1689
30/01/1797
Grietjen Wissink
22/01/1738
Gerardi Eyckelcamp
onbekend
21/10/1803
Louiza Entel Ten Tuinte
12/06/1768
Wilhelmus Eyckelcamp
14/12/1778
30/07/1825
Anna Geertruida Ringelenberg
19/05/1817
Hendrikus Eykelkamp
20/04/1820
26/01/1891
Hendrika Haafs
17/04/1846
Johannes Ludovicus Eykelkamp
10/02/1854
29/03/1894
Maria Hermina Wiggers
27/08/1884
Johannes Antonius 30/04/1889 02/10/1968 Wilhelmina Alberta van Zandvoort 17/08/1917

Van een aantal personen zijn de bidprentjes nog beschikbaar

Meer informatie?

Alle informatie over de genealogie van de familienaam Eijkelkamp afkomstig uit Vorden, kunt u inzien door hier te klikken. Wilt u een document met een genealogie die u kunt afdrukken, download deze dan hier. Wilt u een grafische weergave van de genealogie om af te drukken en aan elkaar te plakken, download deze dan hier.

Eijkelkamp, Eikelkamp, herkomst Ruurlo/Lochem

Tijdens het genealogisch onderzoek naar de stamreeks waarvan ik deel uitmaak, bleek al snel dat in Ruurlo eveneens een groot aantal personen met de naam Eikelkamp in de diverse registers waren ingeschreven. Aangezien Ruurlo slechts 5 kilometer ten Oosten van boerderij 't Eijkelkamp verwijderd is, ben ik er in eerste instantie altijd van uit gegaan dat deze familie verband hield met de stamreeks waarvan ik deel uitmaak.

Uitgebreid onderzoek en informatie van dhr. Karsenberg uit Amersfoort en dhr. Veldpape uit Heino, heeft echter aangetoond dat dit niet het geval is. De familiereeks die ontstaat in Ruurlo kent als stamvader Harmen Veldpaap of Veldpape. Harmen Veldpaap wordt echter geboren onder de naam Harmen Eijkelkamp zoon van Hendrik Eijkelkamp en is met de doopdatum 22-04-1736 ingeschreven in het DTB-register van Lochem. Harmen heeft ook enkele broers die ingeschreven zijn met de naam Eijkelkamp. Van geen van deze broers zijn echter afstammelingen gevonden na circa 1810 die de familienaam nog konden overerven. Aangenomen kan dus worden dat Harmen aan de basis staat van de familie Eikelkamp of Eijkelkamp uit Ruurlo.

Op het moment van dopen van Harmen in 1736 woont de familie in het buurtschap Langen ten zuidoosten van Lochem. Onduidelijk is waarom zij op dat moment de naam Eijkelkamp gebruiken, is er mogelijk ook hier een boerderij die de naam Eijkelkamp droeg?

Harmen trouwde op 4 augustus 1757 met Lutgert Platenkamp. Uit dit huwelijk werden 7 kinderen geboren. Bij de eerste kinderen die worden gedoopt uit dit huwelijk in de periode 1757-1768, wordt als woonplaats 't Rouweler in buurtschap Nettelhorst onder Lochem genoemd. De overige kinderen worden gedoopt in Laren en als woonplaats wordt dan genoemd Veltpape in de buurtschap Oolde bij Laren (Gld). Vanaf dat moment gebruikt stamvader Harmen als achternaam Veldpaap of Veldpape.

Van de kinderen van Harmen en Ludger Platenkamp blijven een aantal personen de naam Eijkelkamp gebruiken. Andere leden van de familie gaan op een bepaald moment de naam Veldpaap gebruiken. Van deze familie is een uitgebreide genealogie beschreven door dhr. Veldpape uit Heino.

Meer informatie?

Alle informatie over de genealogie van de familienaam Eijkelkamp en Eikelkamp afkomstig uit Lochem/Ruurlo, kunt u inzien door hier te klikken. Wilt u een document met een genealogie die u kunt afdrukken, download deze dan hier. Wilt u een grafische weergave van de genealogie om af te drukken en aan elkaar te plakken, download deze dan hier.

Eikelkamp, Eijkelkamp herkomst Lenthe Dalfsen

De familie Eikelkamp en Eijkelkamp uit Dalfsen is ontstaan uit Teunis Eikelenkamp en diens zoon Jan Willem.

Jan Willem woonde vanaf circa 1805 in Lenthe, een buurtschap bij Dalfsen in Overijssel. Zijn vader Teunis wordt genoemd met de achternaam Eikelenkamp op het moment dat hij in 1785 trouwt met Engerdiena Jansen in Wijhe. Jan Willem is dan al geboren uit zijn vorige huwelijk met Hermiena Jansen. Van de geboorte en van dit huwelijk zijn geen aktes bekend. Jan Willem is getrouwd met Maria Berends of Bauwers op het moment dat hij in Lenthe woont. De eerste kinderen die geboren worden hebben de achternaam Ekelenkamp, na invoering van de burgerlijke stand wordt dit dan als Eikelkamp en later door verbastering ook als Eijkelkamp geschreven.

Meer informatie?

Alle informatie over de genealogie van de familienaam Eikelkamp en Eijkelkamp afkomstig uit Lenthe/Dalfsen, kunt u inzien door hier te klikken. Wilt u een document met een genealogie die u kunt afdrukken, download deze dan hier. Wilt u een grafische weergave van de genealogie om af te drukken en aan elkaar te plakken, download deze dan hier.

Andere stamreeksen?

 


Informatie

Indien u wilt weten of uw familienaam voorkomt in de genealogie die ik tot nu toe heb samengesteld, kunt het aanvraagformulier invullen. U krijgt dan zo spoedig mogelijk een reactie!

Deze genealogie is mede mogelijk gemaakt door de gewaardeerde inbreng van onder andere Gerda Rossel, Martin Jansen en Sharon Owen en andere mensen die informatie voor de genealogie hebben aangeleverd.

Uiteraard is deze genealogie niet compleet weergegeven!
Wilt u meer informatie of heeft u voor mij interessante informatie, dan stel ik het op prijs als u dit aan mij doorgeeft.

© L.J.M. Eykelkamp